IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” este o unitate medicală strategică pentru Republica Moldova, coordonează realizarea programului Naţional de Control şi Profilaxie a tuberculozei. Institutul acordă anual asistenţă medicală specializată la peste 30000 de pacienţi cu tuberculoză şi afecţiuni nespecifice ale aparatului respirator.
În cadrul Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” funcţionează 10 secţii şi laboratoare ştiinţifice; 7 secţii clinice cu 300 paturi, secţia Anesteziologie şi Reanumatologie şi 8 secţii şi laboratoare paraclinice dotate cu utilaj medical modern.

Pe lângă IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” sunt instituite 2 Consilii Ştiinţifice Specializate abilitate cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctorat:

  1. Consiliul Ştiinţific Specializat DH 54.14.00.26, la specialitatea 14.00.26 - Ftiziopneumologie.
  2. Consiliul Ştiinţific Specializat DH 54.14.00.36, la specialitatea 14.00.36 – Diagnosticul de laborator, imunologie şi alergologie.

Seminarul Specializat de profil pe specialităţile: 14.00.26 – Ftiziopneumologie şi 14.00.36 – Diagnosticul de laborator, imunologie şi alergologie.
În cadrul Institutului activează Societatea de Ftiziopneumologie din RM.
La baza institutului este amplasată Catedra de Pneumoftiziologie a USMF „N. Testemiţanu”.

Video